Sprzedaż Alaski przez Rosję – transakcja, która zmieniła bieg historii

W 1867 roku, w trakcie panowania cara Aleksandra II, Rosja sprzedała Alaskę Stanom Zjednoczonym za sumę 7,2 miliona dolarów, co przekłada się na około 2 centy za akr. Choć na pierwszy rzut oka transakcja wydawała się niekorzystna dla Rosji, ówczesne realia polityczne i ekonomiczne sprawiły, że kraj ten zdecydował się na taki krok.

Kontekst historyczny

Przed sprzedażą Alaski Rosja utrzymywała swoje terytorium na północno-zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej od 1741 roku. Eksploratorzy i osadnicy z Rosji zajmowali się głównie handlem futrami, rybołówstwem oraz misjami religijnymi. Jednakże, rosyjska kolonia na Alasce była trudna do utrzymania ze względu na duże odległości, koszty i słabą infrastrukturę.

Rosja, zmagająca się z problemami wewnętrznymi oraz koniecznością modernizacji swojej armii i floty, doszła do wniosku, że nie jest w stanie utrzymać ani rozwijać swojej amerykańskiej kolonii. Z drugiej strony, Stany Zjednoczone były zainteresowane ekspansją na zachód, a zakup Alaski pozwoliłby im osiągnąć ten cel bez konieczności prowadzenia konfliktu zbrojnego.

Negocjacje i transakcja

Negocjacje między Rosją a Stanami Zjednoczonymi rozpoczęły się w 1866 roku. Głównym negocjatorem ze strony amerykańskiej był sekretarz stanu William H. Seward, który był gorącym zwolennikiem ekspansji terytorialnej USA. 30 marca 1867 roku doszło do podpisania traktatu, na mocy którego Alaskę sprzedano za 7,2 miliona dolarów.

Reakcje i skutki

Sprzedaż Alaski wywołała różne reakcje. W Stanach Zjednoczonych niektórzy krytykowali transakcję, nazywając ją „Seward’s Folly” (głupstwem Sewarda). Jednakże, odkrycie bogatych złoża złota, srebra, miedzi oraz nafty sprawiło, że Alaskę zaczęto postrzegać jako wartościowy nabytek. Dla Rosji sprzedaż Alaski oznaczała pozbycie się nieefektywnie zarządzanej kolonii oraz uzyskanie dodatkowych środków finansowych na modernizację kraju.

Długoterminowe skutki transakcji obejmują rozwój Alaski jako kluczowego stanu USA, zarówno pod względem strategicznym, jak i gospodarczym. Ponadto, sprzedaż Alaski wpłynęła na dalsze relacje między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, które ewoluowały na przestrzeni lat, aż do współczesnych czasów.

Podsumowanie

Sprzedaż Alaski przez Rosję do Stanów Zjednoczonych w 1867 roku to ważne wydarzenie historyczne, które zmieniło bieg historii nie tylko tych dwóch krajów, ale również całego regionu. Chociaż transakcja była wówczas kontrowersyjna, dziś uważa się ją za jedno z kluczowych wydarzeń w kształtowaniu współczesnej Alaski oraz relacji międzynarodowych.